Samenwerking
slim organiseren
Het opzetten van een dorps- of buurtnetwerk
Thuis hulp nodig?
Uw MKB bedrijf
ontwikkelen?
Kennismaken met
Nieko van Veen?
javascript slider

U werkt met uw organisatie hard aan het oplossen van sociale of maatschappelijke problemen in een wijk of buurt. En met u doen vele andere gemeentelijke organisaties, marktpartijen en burgerinitiatieven dit. U loopt hierbij het risico langs elkaar heen te werken of ieder voor zich elke keer weer het wiel opnieuw uit te vinden. Hierdoor gaat er veel tijd en energie verloren en dat is zonde. De vraag is hoe u samen succesvolle resultaten in een wijk kunt boeken.

SLIM SAMEN WERKEN IN DE WIJK is een simpele aanpak om de samenwerking goed te organiseren. Wilt u meer weten over deze aanpak klikt u dan hier.

We kunnen ons voorstellen dat u met uw casus bij de hand praktische handvatten wilt ontvangen over het organiseren van wijksamenwerking. Om dit mogelijk te maken hebben we de masterclass SLIM SAMENWERKEN IN DE WIJK ontwikkeld. Klikt u hier als u meer informatie oer de masterclass wilt ontvangen.

Wilt u meer weten neemt u dan CONTACT op met Nieko van Veen.

Het opzetten van een dorps- of buurtnetwerk

De gemeentelijke overheid vindt dat burgers meer zelf en samen moeten regelen met behulp van hun sociale netwerk. Hierdoor ontstaat naar verwachting ook meer commitment voor de zelf of samen geregelde zaken. Burgers geven op hun beurt aan dat de gemeentelijke overheid ruimte moet bieden aan burgerinitiatieven in de wijk en middelen moet vrijmaken om deze te ondersteunen. 

De vraag hierbij is: hoe geef je als gemeentelijke overheid richting en ruimte aan dorpen en buurten om zelf initiatieven of projecten op te starten? Is het voldoende om in een dorp buurtnetwerken aan elkaar te knopen en hen goed te leren samenwerken? Of is er ook behoefte aan professionele ondersteuning (bijv. bij het organiseren van bijeenkomsten en diensten) en extra financiële middelen (in de vorm van een dorps- of buurtbudget)?

Ontwikkelkracht heeft een idee hoe je dorps- en buurtnetwerken opstart en levend houdt. Om te toetsen of zijn ideeën werken in de praktijk, heeft Nieko van Veen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug buurtnetwerk De Wildbaan opgestart in Driebergen. Het doel van dit burgerinitiatief is buurtbewoners met elkaar in contact te brengen en hen te stimuleren iets met of voor elkaar te gaan doen. "We verkennen samen de grenzen van zelf- en samenredzaamheid in de buurt". In die zin is het ook een sociaal maatschappelijk experiment. Mochten buurtbewoners ook zorg en welzijn willen organiseren met elkaar dan kan het buurtnetwerk op termijn worden omgevormd tot een coöperatie.

Meer informatie over de aanpak van het buurtnetwerk ontvangen? Neem dan nu CONTACT op.

Vakkundige hulp in huis regelen

Sinds januari 2015 is Thuishulp Heuvelrug actief in de gemeente Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal en Zeist.Thuishulp Heuvelrug ondersteunt u op persoonlijke wijze bij het vinden van een geschikte huishoudelijke hulp of mantelzorgondersteuner. Bij hulp in de huishouding kunt u denken aan schoonmaken, wassen, strijken of boodschappen doen. Bij mantelzorgondersteuning kunt u denken aan wassen, aankleden, begeleiding bij de toiletgang of gezelschap houden (ook in de nacht). De hulpen werken bij u volgens de Regeling dienstverlening aan huis. Het uurtarief die de thuishulp zelf bij u in rekening brengt variërt tussen de € 22,50 en € 24,00 afhankelijk van het type werk, de ervaring van de thuishulp en de reiskosten. Over dit tarief betaalt u geen BTW. De thuishulp geeft haar loon zelf op bij de belastingdienst. U kunt als inwoner van de gem.Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal of Zeist ook via de Wmo (gemeente) hulp aanvragen bij Thuishulp Heuvelrug. In dat geval betaalt u een eigen bijdrage van € 19  per maand via het CAK. Kijk voor meer info op thuishulpheuvelrug.nl 

Welke persoonlijke assistentie krijgt u van Thuishulp Heuvelrug?

De bemiddeling start met een persoonlijke kennismaking bij u thuis, waar we uw wensen doornemen. Aan de hand van uw wensen zoeken we een geschikte thuishulp. U maakt kennis met de kandidaat en als er een klik is tussen u beiden sluit u met haar een overeenkomst. Vervolgens start de dienstverlening bij u thuis. De thuishulp maakt zelf afspraken met u over de werkzaamheden en legt deze vast in een werkplan. Zij voert het werk conform dit plan uit. Gedurende de proefperiode van twee  weken houdt Thuishulp Heuvelrug de vinger aan de pols. Na de proefperiode evalueert de thuishulp de dienstverlening samen met u. Thuishulp Heuvelrug regelt op verzoek van de thuishulp vervanging als zij ziek is of op vakantie. Vaak regelt Thuishulp Heuvelrug de facturering voor de thuishulp, waardoor u tijdig een factuur ontvangt per e-mail (heeft de voorkeur) of post. 

Door de persoonlijke ondersteuning bent u er zeker van dat de dienstverlening goed geregeld is. Thuishulp Heuvelrug vraagt voor de bemiddeling een fee van € 60,50 inclusief 21% BTW. Wilt u meer informatie ontvangen of nader kennis maken, neemt u dan CONTACT op met Nieko van Veen. U kunt ook een kijkje nemen op de de website van ThuishulpHeuvelrug

Advies over uw marketingstrategie of ondersteuning bij de uitvoering ervan

U onderneemt in een snel veranderend tijdperk. De centrale vraag is en blijft: doet u de goede dingen en doet u deze dingen goed?  Om hier een antwoord op te krijgen is het raadzaam geregeld uw ondernemingsplan en marketingstrategie te herzien. U heeft dan weer zicht op de positie die u op de gekozen markt(en) wilt gaan innemen en hoe u hier gestructureerd naar toe kan werken.

Ontwikkelkracht heeft ervaring met het ondersteunen van MKB bedrijven bij het opstellen of herijken van hun business- of marketingplan. Onderdeel van mijn aanpak is het voeren van een stategische dialoog met u en enkele medewerkers uit uw organisatie. Hierdoor ontstaat er draagkracht voor een nieuwe koers en enthousiasme om een plan samen uit te gaan voeren.

Niet altijd heeft u de vereiste projectmatige kwaliteiten in huis of kunt u voldoende tijd vrijmaken om een plan zorgvuldig door te voeren. In dat geval kunt u een beroep doen op de implementatiekracht van Ontwikkelkracht.  

Wilt u hierover een keer van gedachten wisselen, neem CONTACT op met Nieko van Veen. Hij heeft een HEAO International Marketing opleiding afgerond en veel ervaring met het ontwikkelen van marketingplannen. 

Kennismaking met Nieko van Veen

Ik ben Nieko van Veen, eigenaar van Ontwikkelkracht.

Sinds 2006 voer ik als zelfstandig ondernemer opdrachten uit voor MKB bedrijven, woningcorporaties en welzijnsorganisaties. Mijn kracht zit in het werkend krijgen van ideeën of business concepten in de praktijk. Het slim organiseren van diensten of het verbeteren van de samenwerking tussen medewerkers en klanten/leveranciers is vaak onderdeel van mijn aanpak. Uiteindelijk help ik organisaties een stap verder in hun ontwikkeling, waardoor zij blijvend van waarde zijn voor hun omgeving. Dat geeft mij voldoening. 

Een greep uit testimonials van opdrachtgevers:

"Nieko is echt belangstellend en kan goed luisteren. Hij weet ideeën concreet om te zetten naar klantgerichte acties en producten"

(Moniek van Mens, eigenaar Alfine Uitvaarten )

"Nieko heb ik leren kennen als een enthousiaste leidinggevende die gemotiveerd en met kennis van zaken aan de slag gaat"

(Hetty de Jong, manager Wonen bij Mozaïek Wonen)

"Nieko heb ik leren kennen als iemand die zeer resultaatgericht kan zijn, adequaat anderen aanspreekt, op een prettige manier initiatieven neemt en voor mij als opdrachtgever problemen echt oplost. Hij is niet te beroerd om, indien nodig, de opdracht ruimer op te pakken. Met Nieko in huis gaan zaken echt bewegen, ook als deze ogenschijnlijk vast zitten"

(Gert Dijkstra, manager Woonservice bij Woningstichting Eigen Haard)

 

Contact

Stuur een bericht

Boodschap:


Uw emailadres:


Uw telefoonnummer:Contactinformatie ontwikkelkracht

Ontwikkelkracht
Schadijk 59
3905 XB  Veenendaal
KVK Utrecht nummer: 30213540
BTW nummer: NL168729209B01

Mobiele telefoonnummer: 06-22421516

emailadres: ontwikkelkracht@gmail.com