Gepost op 29-12-15

Markt voor schoonmaakhulp in beweging

In het FD van 18 november jongstleden werd de suggesties gewekt dat de markt voor schoonmaakhulp binnen twee jaar weg is.

In dit artikel gaf een directeur van een grote thuishulporganisatie aan dat de marges voor wit werk in loondienst te klein worden vanwege hoge lonen en lage tarieven van de gemeenten.
Hij bedoelt hiermee huishoudelijke hulp die via de gemeente wordt ingekocht door particulieren (al dan niet met een persoonsgebonden budget). Het loont niet meer voor deze thuisorganisaties om dit type werk op deze wijze aan te bieden. Grote thuishulporganisaties hebben eigenlijk geen bestaansreden meer.

Hij geeft in dit artikel ook aan dat veel particulieren niet gebruik maken van de regeling dienstverlening aan huis via welke particulieren tegen lage tarieven huishoudelijke hulp wit kunnen inkopen. Een reden hiervoor geeft hij niet.

Bij navraag dat ik zelf onder particulieren heb gedaan blijkt dat ze de regeling niet kennen of koudwatervrees hebben om de regeling toe te passen. Hulpvragers begrijpen niet altijd wat het betekent om als werkgever op te treden. Huishoudelijke hulpen vinden het lastig om als werknemer zelfstandig een overeenkomst te sluiten met een hulpvrager.

Er is wel degelijk nog wel een markt voor schoonmaakhulp, alleen dan voor particuliere hulpvragers en -dienstverleners die via deze regeling wit willen werken.

Dit betekent dat beiden partijen bekend moeten worden met deze regeling en ze persoonlijk begeleid moeten worden bij het werken hiermee. Dit is juist de reden ik een bemiddelings- en servicebureau voor particulieren ben gestart. De persoonlijke assistentie wordt door zowel hulpvrager als huishoudelijke hulp zeer gewaardeerd.

Werk aan de winkel dus in 2016 voor mijn bedrijf Thuishulp Heuvelrug.

Ik wens u een fijn uiteinde toe. Nieko van Veen

Bijlage: Marktvoorschoonmaakhulpinbeweging.docx